Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

 Phường 1 thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp phường 4; phía tây, nam giáp Bình Ngọc; phía bắc giáp phường 2.

1. Đường nối đường Trần Quang Khải tới đoạn trạm xăng PVOIL CHXD trung tâm

Đường này có điểm đầu ở đường Trần Quang Khải, điểm cuối ở đoạn trạm xăng PVOIL CHXD trung tâm, có chiều dài khoảng 340 m.

 Đường nối đường Trần Quang Khải tới đoạn trạm xăng PVOIL CHXD trung tâm trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Trần Quang Khải tới đoạn trạm xăng PVOIL CHXD trung tâm trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường số 1 nói trên tới đường Nguyễn Tất Thành

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường số 1 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Nguyễn Tất Thành (đoạn cửa hàng xăng dầu Mỹ Dung). Đường này có chiều dài khoảng 80 m.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đường Nguyễn Tất Thành trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đường Nguyễn Tất Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối Đại lộ Nguyễn Tất Thành tới đường Phan Đình Phùng

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở Đại lộ Nguyễn Tất Thành, sau đó kết thúc ở đường Phan Đình Phùng, cách đó khoảng 600 m.

 Đường nối Đại lộ Nguyễn Tất Thành tới đường Phan Đình Phùng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối Đại lộ Nguyễn Tất Thành tới đường Phan Đình Phùng trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY