Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

 Phường 2 thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp phường 5; phía tây giáp Bình Ngọc; phía nam giáp phường 1; phía bắc giáp phường 8.

7. Đường nối đường Đào Tấn tới đường Lê Thành Phương

Đường này có điểm đầu ở đường Đào Tấn, điểm cuối ở đường Lê Thành Phương, có chiều dài khoảng 240 m.

 Đường nối đường Đào Tấn tới đường Lê Thành Phương trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đào Tấn tới đường Lê Thành Phương trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới đường Cần Vương

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đ đường Cần Vương, cách đó khoảng 115 m.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đường Cần Vương trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đường Cần Vương trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Tô Nào tới đường Hùng Vương

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Tô Nào, sau đó kết thúc ở đường Hùng Vương, cách đó khoảng 180 m.

 Đường nối đường Tô Nào tới đường Hùng Vương trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Tô Nào tới đường Hùng Vương trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

  Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂ