Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  An Cựu là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phường An Cựu có diện tích 2,56 km², dân số năm 1999 là 15.517 người, mật độ dân số đạt 6.061 người/km². 

4. Đường Ngự Bình cải tạo lại

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu đáng chú ý có tuyến đường Ngự Bình sẽ cải tạo rút ngắn khoảng cách lại bắt đầu từ đoạn giao nhau với đường duy tân và kéo xuống phía tây nam như trên bản đồ.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

5. Đường nối từ đường Hồ Đắc Di xuống đường Nguyễn Khoa Chiêm

Đây là tuyến đường dài khoảng 566 m nối từ đường Hồ Đắc Di ở đoạn trường Đại học Kinh tế và kéo xuống phía tây nam nối với đường Nguyễn Khoa Chiêm.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

6. Đường nối từ đường Hồ Đắc Di kéo lên hướng đông

Trong tương lai phường An Cựu sẽ có tuyến đường dài khoảng 541 m nối từ đường Ngự Bình và kéo lên phía tây bắc đoạn gần ngõ 9 kiệt 131 Trần Phú.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.