Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  An Cựu là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phường An Cựu có diện tích 2,56 km², mật độ dân số đạt 6.061 người/km². 

1. Đường nối từ đường Phan Chu Trinh xuống đường tàu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 200 m nối từ đường Phan Chu Trinh đoạn Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Trương Ngọc Cư và kéo xuống đường tàu.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối từ đường Kiệt Miếu Đôi xuống đường tàu

Đây là tuyến đường 135 m nối từ đường Kiệt Miếu Đôi đoạn giao nhau với đường Phan Chu Trinh tổ 3 và kéo xuống đường tàu.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường Ngự Bình lên phía tây bắc

Trong tương lai phường An Cựu sẽ có tuyến đường dài khoảng 541 m nối từ đường Ngự Bình và kéo lên phía tây bắc đoạn gần ngõ 9 kiệt 131 Trần Phú.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.