Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

19. Tuyến nối đường Vương Thừa Vũ kéo dài và Tôn Thất Tùng kéo dài qua chung cư Hà Đô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến nối đường Vương Thừa Vũ kéo dài và Tôn Thất Tùng kéo dài qua chung cư Hà Đô, dài khoảng 520 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vương Thừa Vũ kéo dài.

 Tuyến đi qua khoảng giữa chung cư Hà Đô và sân bóng đầm Hồng.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 

 Tuyến kết thúc ở đoạn giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, đoạn cuối ngõ 71 Hoàng Văn Thái.

20. Tuyến đường nối Vương Thừa Vũ kéo dài với Tôn Thất Tùng kéo dài, song song với đường mục 19

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường nối Vương Thừa Vũ kéo dài với Tôn Thất Tùng kéo dài, song song với đường mục 19, dài khoảng 500 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vương Thừa Vũ kéo dài, tuyến đi theo bờ đầm Hồng.

 Đoạn qua ngõ 93 Hoàng Văn Thái, đường Lạc Hồng B.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài.

21. Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có một đoạn của tuyến đường Vành đai 2,5, dài khoảng 1 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Vành đai 2,5 đoạn thuộc phường Khương Đình tính từ đường Tôn Thất Tùng kéo dài, qua đầm Hồng.

 Tuyến kết thúc ở đường Khương Trung.

  (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).