Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4): 3 đường nối vào Royal City

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

10. Tuyến đường từ Nguyễn Trãi vào Royal City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Trãi vào Royal City, dài khoảng 410 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

   Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Nguyễn Trãi, đoạn Siêu thị điện máy Pico, điểm cuối nối vào đường hiện hữu ở Royal City. 

11. Đường từ Quan Nhân vào Royal City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường từ Quan Nhân vào Royal City, dài khoảng 218 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đườn Quan Nhân.

 Và kết thúc ở Royal City.

 

 Toàn cảnh tuyến đường quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường từ Giáp Nhất vào Royal City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường từ Giáp Nhất vào Royal City, dài khoảng 370 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Giáp Nhất, đoạn đối diện cầu Giáp Nhất, điểm cuối là đường hiện hữu tại Royal City. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-2).