Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường từ ngõ 49 Hoàng Đạo Thành đến ngõ 7 Hoàng Đạo Thành

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 49 Hoàng Đạo Thành đến ngõ 7 Hoàng Đạo Thành, dài khoảng 230 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 49 Hoàng Đạo Thành.

 

Tuyến đường này không đi qua nhà dân, kết thúc ở ngõ 7 Hoàng Đạo Thành.

Toàn tuyến nhìn từ đường Hoàng Đạo Thành.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ Vành đai 3.

5. Tuyến đường trùng với ngõ 80 Hoàng Đạo Thành

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở thuộc địa bàn phường Kim Giang, điểm đầu ở đoạn khu tái định cư.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

 Tuyến kết thúc ở đường Kim Giang.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường trùng với ngõ 49 Hoàng Đạo Thành

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang đáng chú ý có tuyến d dường trùng với ngõ 49 Hoàng Đạo Thành, dài khoảng 150 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Giang. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-3).