Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

10. Tuyến trùng với một phần đường Nguyễn Văn Trỗi

 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường trùng với một phần đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 460 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Giải Phóng, đoạn gần đường Nguyễn Văn Trỗi.

 Đoạn đầu tuyến đi qua khu vực nhà xưởng.

 Đoạn đi trùng với đường Nguyễn Văn Trỗi.

 Tuyến kết thúc ở đường Hà Kế Tấn.

11. Tuyến đường từ Định Công đến ngõ 1 Phan Đình Giót

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Định Công đến ngõ 1 Phan Đình Giót, dài khoảng 480 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Định Công, đoạn đầu là lối vào dự án Imperial.

 Đoạn đi qua đường Nguyễn Văn Trỗi.

 

 Đoạn qua bệnh viện Than khoáng sản.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần ngõ 1 Phan Đình Giót.

12. Tuyến kéo dài ngõ 1 Phan Đình Giót đến Hà Kế Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến kéo dài ngõ 1 Phan Đình Giót đến Hà Kế Tấn, dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).