Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

4. Đường nối Tôn Quang Phiệt - Hoàng Quốc Việt

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1 đáng chú ý có tuyến đường nối Tôn Quang Phiệt - Hoàng Quốc Việt dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Tôn Quang Phiệt, đoạn cây xăng số 6.

 Đoạn qua lối vào Viện Di truyền nông nghiệp.

 

 Đoạn qua trường Cao đẳng Du lịch.

 Tuyến kết thúc ở đường Hoàng Quốc Việt, đối diện với đường Đặng Thùy Trâm.

5. Tuyến đường bên hông dự án Habico

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1 đáng chú ý có tuyến đường bên hông dự án Habico, dài khoảng 130 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng, đi qua bên hông dự án Habico.

 Tuyến nối vào đường hiện hữu phía sau dự án Habico.

 Đoạn Công an phường Cổ Nhuế 1.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường qua Trung tâm đăng kiểm 2927D

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1 đáng chú ý có tuyến đường qua Trung tâm đăng kiểm 2927D, dài khoảng 150 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1).