Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

7. Tuyến đường qua trường THCS Nguyễn Trực

 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Nguyễn Trực, dài khoảng 1,7 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đê tả Đáy. Đoạn đầu đã xây dựng.

 Đoạn qua trường THCS Nguyễn Trực.

 Từ QL21B, tuyến đi trùng với một phần của Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai.

Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng, nơi được quy hoạch làm cụm công nghiệp của huyện Thanh Oai.

8. Tuyến đường từ đoạn BV Đa khoa Thanh Oai đến QL21B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài đáng chú ý có tuyến đường từ đoạn đường quy hoạch gần BV Đa khoa Thanh Oai đến QL21B, dài khoảng 1,5 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch gần BV Đa khoa Thanh Oai.

 Đoạn qua làng Kim Bài.

 Tuyến kết thúc ở đường 21B, cạnh siêu thị Điện máy xanh.

9. Tuyến đường qua Nhà thi đấu và CV huyện Thanh Oai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài đáng chú ý có tuyến đường qua Nhà thi đấu và công viên huyện Thanh Oai, dài khoảng 1,05 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Kim Bài. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần BV Đa khoa huyện Thanh Oai.

 Đoạn qua QL21B.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần Trạm biến áp 110 KvThanh Oai,

  (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch chung thị trấn Kim Bài).