Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xuân Dương là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 3,58 km², dân số năm 1999 là 4.842 người, mật độ dân số đạt 1.353 người/km². Về địa giới hành chính xã Xuân Dương phía Đông giáp với xã Cao Dương; phía Nam giáp với xã Hòa Sơn (huyện Ứng Hòa); phía Tây giáp với xã Viên An (huyện Ứng Hòa); phía Bắc giáp với xã Phú An Nam (huyện Chương Mỹ). (Ảnh: Google).

Đường đi qua chùa thiên linh tự Trường Xuân

Một đường đi qua chùa thiên linh tự Trường Xuân về phía bắc có thể được mở tại xã với chiều dài khoảng 1,3 km. Đoạn đường có điểm đầu ở gần UBND xã Xuân Dương.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Dương. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).