Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Liên Châu là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 6,29 km², dân số năm 1999 là 7.079 người, mật độ dân số đạt 1.125 người/km². Đây là xã có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua. Về địa giới hành chính xã Liên Châu phía Đông giáp xã Nghiêm Xuyên; phía Nam giáp huyện Phú Xuyên; phía Tây giáp xã Dân Hòa và xã Hồng Dương; phía Bắc giáp xã Tân Minh và Tân Ước. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

Tuyến đường Hồng Dương - Liên Châu

Tuyến đường Hồng Dương - Liên Châu có thể mở có đoạn đi qua xã với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường đi qua địa giới phía bắc của thôn Từ Châu.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Liên Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Liên Châu. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).