Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Dân Hòa là một xã thuộc huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,2 km2. Xã Dân Hoà giáp danh các xã: Phương Trung, Cao Dương, Hồng Dương, Liên Châu, Tân Ước và Đỗ Động. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường chạy gần song song với Quốc lộ 21B

Đường chạy gần song song với Quốc lộ 21B có chiều dài khoảng 1,4 km. Đoạn đường đi qua các thôn Phú Thọ, An Khoái và thôn Tiên Lữ.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dân Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dân Hòa. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường ở khu vực phía đông nam xã

Đường có thể mở ở khu vực phía đông nam xã có chiều dài khoảng 400 m.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dân Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dân Hòa. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).