Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Cao Dương là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Cao Dương có diện tích 4,62 km², dân số năm 1999 là 8.978 người, mật độ dân số đạt 1.943 người/km². (Ảnh: Google).

Đường Xuân Dương - Cao Dương - Hồng Dương - Liên Châu

Đường Xuân Dương - Cao Dương - Hồng Dương - Liên Châu có thể mở có đoạn đi qua xã với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường chạy cắt ngang khu vực phía nam xã và đi qua đền Áng Phao.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cao Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cao Dương. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).