Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Bình Minh là một xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã nằm ở giữa huyện Thanh Oai có diện tích 6,74 km2. Về địa giới hành chính xã Bình Minh phía Bắc giáp với xã Bích Hòa; phía Tây giáp các xã Cao Viên (ở phía Tây Bắc) và Thanh Cao (ở phía Tây Nam); phía Nam giáp với xã Thanh Mai; phía Đông giáp 2 xã Tam Hưng (ở phía Đông Nam) và Cự Khê (ở phía Đông Bắc). (Ảnh: Google).

4. Đường đi qua Đình Minh Kha

Đường đi qua Đình Minh Kha được mở tại xã với chiều dài khoảng 2,4 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Khu đấu giá đất Kỳ Thủy và kết thúc ở khu vực Miếu Định Trên.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).