Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Bích Hòa là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Bích Hòa có diện tích 5,19 km², dân số năm 1999 là 7290 người, mật độ dân số đạt 1405 người/km². Về địa giới hành chính xã Bích Hòa phía Đông giáp xã Cự Khê; phía Nam giáp xã Bình Minh; phía Tây giáp xã Cao viên và phía Bắc giáp quận Hà Đông. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường Vành đai IV

Đường Vành đai IV có thể mở có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Cụm công nghiệp Thanh Oai và kết thúc ở đường bờ sông.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bích Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bích Hòa. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường Hà Đông - Xuân Mai

Đường Hà Đông - Xuân Mai có đoạn chạy qua xã với chiều dài khoảng 1, 5 km. Đoạn đường chạy cắt ngang địa bàn xã và đi qua chợ Thạch Bích về phía bắc.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bích Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bích Hòa. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội: 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).