Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tả Thanh Oai là một xã thuộc huyện Thanh Trì. Xã Tả Thanh Oai nằm ở phần phía Tây của huyện Thanh Trì, phía Bắc giáp xã Thanh Liệt của Thanh Trì, góc phía Tây Bắc giáp xã Tân Triều của Thanh Trì và phường Phúc La quận Hà Đông, phía Tây giáp xã Hữu Hòa của Thanh Trì (ranh giới là sông Nhuệ), phía Tây Nam và Nam giáp huyện Thanh Oai (các xã Cự Khê, Mỹ Hưng) ranh giới là sông Nhuệ. Phía Đông, Tả Thanh Oai tiếp giáp với các xã cùng huyện: Đại Áng (ở phía Đông Nam), Vĩnh Quỳnh (chính giữa phía Đông), Tam Hiệp (phía Đông Bắc). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

4. Đường bao quanh khu dân cư Siêu Quần

Đường bao quanh khu dân cư Siêu Quần có chiều dài khoảng 2 km. 

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường đi qua Di tích Bác Hồ về tát nước

Xã cũng sẽ mở một đường đi qua Di tích Bác Hồ về tát nước về phía bắc với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực hồ câu Tào Anh.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường đi qua Nhà văn hoá Tả Thanh Oai

Đường đi qua Nhà văn hoá Tả Thanh Oai về phía bắc có chiều dài khoảng 650 m. Đoạn đường kết thúc ở gần bờ sông Hoà Bình.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tả Thanh Oai. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).