Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Bình Minh là một xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã nằm ở giữa huyện Thanh Oai có diện tích 6,74 km2. Về địa giới hành chính xã Bình Minh phía Bắc giáp với xã Bích Hòa; phía Tây giáp các xã Cao Viên (ở phía Tây Bắc) và Thanh Cao (ở phía Tây Nam); phía Nam giáp với xã Thanh Mai; phía Đông giáp 2 xã Tam Hưng (ở phía Đông Nam) và Cự Khê (ở phía Đông Bắc). (Ảnh: Google).

1. Đường trục chính xã Bích Hoà, Bình Minh đi ĐT 427

Đường trục chính xã Bích Hoà, Bình Minh đi ĐT 427 có thể mở có đoạn chạy qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường đi qua khu vực Nhà thờ Nghĩa trang Minh Kha về phía tây và chạy song song với đường trục phía nam.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Nhà quản trang thôn Đìa - Dộc

Đường đi qua Nhà quản trang thôn Đìa - Dộc có chiều dài khoảng 1,8 km. Đoạn đường có điểm đẩu ở Trường Cao đẳng Nghề Simco sông Đà và chạy về phía Nhà văn hóa thôn Hạ.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường song song với Quốc lộ 21B

Đường song song với Quốc lộ 21B có chiều dài khoảng 850 m. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực Nhà văn hoá mới thôn Chua.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).