Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Thanh Thùy là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xã Thanh Thùy có diện tích 5,33 km², dân số năm 1999 là 6.013 người, mật độ dân số đạt 1.128 người/km². Đây là xã có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua. (Ảnh: Google).

1. Đường Vành đai IV

Đường Vành đai IV có thể mở trong tương lai có đoạn chạy qua khu vực phía bắc của xã với chiều dài khoảng 1 km.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Thuỷ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Thuỷ. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua thôn Rùa Thượng

Đường đi qua thôn Rùa Thượng về phía tây có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm kết thúc ở đường Vành đai IV.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Thuỷ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Thuỷ. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).