Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Tam Hưng là một xã nằm ở trung tâm huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã này có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua. (Ảnh: Google).

1. Tuyến trục phát triển kinh tế huyện

Tuyến trục phát triển kinh tế huyện có thể mở đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường có điểm đầu gần siêu thị công nghiệp Telin park Kim Bài, đi qua Chùa Hưng Long Tự, thôn Văn Khê và kết thúc ở khu vực phía nam thôn Bùi Xá.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường trùng với đường Sông Ái

Đường trùng với đường Sông Ái có chiều dài khoảng 2,4 km. Đoạn đường đi qua Trung Tâm GDNN - GDTX Thanh Oai.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tam Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).