Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Kim An là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích đất tự nhiên là 3,11 km2, dân số năm 1999 khoảng 3.349 người, mật độ dân số 1.076 người/km2. Về địa giới hành chính xã Kim An phía Đông giáp với xã Kim Thư và thị trấn Kim Bài; 3 phía còn lại của xã được bao bọc bởi huyện Chương Mỹ với sông Đáy là ranh giới. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

Đường cắt ngang thôn Hoạch An

Đường cắt ngang thôn Hoạch An có chiều dài khoảng 1,7 km. Đoạn đường đi qua chùa làng Ngọc Liên và miếu Hoạch An.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim An. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).