Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đỗ Động là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 6,36 km², tổng số dân: 4766 người (1999). Về địa giới hành chính xã Đỗ Động phía Đông giáp với xã Thanh văn và Tân Ước; phía Nam giáp với xã Dân Hòa; phía Tây giáp với xã Kim Thư và Phương Trung; phía Bắc giáp với xã Tam Hưng và thị trấn Kim Bài. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường Phương Trung - Đỗ Động

Tuyến đường Phương Trung - Đỗ Động có thể mở có đoạn đi qua xã với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường cắt ngang địa bàn xã và đi qua địa giới phía bắc của thôn Động Giã.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đỗ Động theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đỗ Động. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua UBND xã Đỗ Động

Đường đi qua UBND xã Đỗ Động về phía bắc có chiều dài khoảng 550 m. 

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đỗ Động theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đỗ Động. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).