Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

13. Tuyến đường kéo dài ngõ 33 Thụy Phương đến Tân Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 33 Thụy Phương đến Tân Nhuệ với chiều dài khoảng 680 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu đi trùng ngõ 33 Thụy Phương.

 

 Đoạn qua nhà văn hóa TDP Tân Nhuệ.

 

 Đoạn cuối tuyến đi trùng một phần ngõ 351 Thụy Phương và kết thúc ở đường Tân Nhuệ.

14. Tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến khu dân cư trong ngõ 5 Tân Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến khu dân cư trong ngõ 5 Tân nhuệ với chiều dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí, đối diện trường THCS Đức Thắng.

 

 Và kết thúc đoạn gần nhà văn hóa TDP Tân Nhuệ.

15. Tuyến đường đối diện ngõ 37 Tân Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường đối diện ngõ 37 Tân Nhuệ, cắt đường ở mục 14, dài khoảng 300 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.


(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1).