Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Tuyến nối đường Thụy Phương với ngõ 123 Thụy Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến nối đường Thụy Phương với ngõ 123 Thụy Phương dài khoảng 340 m. Đây là tuyến đường đi qua bên hông UBND phường Thụy Phương.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Thụy Phương, đi qua UBND phường và trường Tiểu học Thụy Phương.

 Tuyến kết thúc ở đoạn ngõ 123.

 Tuyến đường này đã xây dựng một phần, còn đoạn cuối gần chợ Thụy Phương.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường từ Thụy Phương đến gần trường Mầm non Montessori Academy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ Thụy Phương, song song với đường Hoàng Tăng Bí và kết thúc ở gần trường Mầm non Montessori Academy trong ngõ 60 Hoàng Tăng Bí. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 490 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Thụy Phương, cách nút giao Thụy Phương - Hoàng Tăng Bí  khoảng 117 m.

 Đây là tuyến đường có phần lớn chạy song song với đường Hoàng Tăng Bí.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến ngõ 33 Thụy Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến ngõ 33 Thụy Phương với chiều dài khoảng 390 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí, đoạn cách nút giao Hoàng Tăng Bí - Thụy Phương khoảng 290 m.

 Tuyến đường này kết thúc ở đoạn ngõ 33 Thụy Phương.

 Đoạn cách đường Thụy Phương khoảng 115 m.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1).