Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

7. Tuyến đường từ Hoàng Văn Thái đến gần trường THCS Khương Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường từ Hoàng Văn Thái đến gần trường THCS Khương Mai, dài khoảng 412 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao đường Hoàng Văn Thái - Nguyễn Ngọc Nại.

 Tuyến đi trùng với ngõ 69B.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 Và kết thúc khi hết địa bàn phường Khương Trung, đoạn gần trường THCS Khương Mai.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường từ ngõ 126 Hoàng Văn Thái đến ngách 93/20 Hoàng Văn Thái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 126 Hoàng Văn Thái đến ngách 93/20 Hoàng Văn Thái dài khoảng 260 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn cuối ngõ 126 Hoàng Văn Thái.

 Đoạn qua số nhà 127.

 Tuyến kết thúc ở đoạn ngách 93/20 Hoàng Văn Thái khi hết địa bàn phường Khương Trung.

9. Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến Vành đai 2,5 dài khoảng 230 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).