Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

10. Tuyến đường từ Bùi Xương Trạch đến dự án BV Đa khoa Thanh Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường từ Bùi Xương Trạch đến dự án BV Đa khoa Thanh Xuân, dài khoảng 460 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu đi trùng ngõ 207.

 Từ đoạn giao với ngõ 125 Bùi Xương Trạch, tuyến hướng vào khu dân cư.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 

 Và kết thúc ở đoạn dự án BV Đa khoa Thanh Xuân.

11. Tuyến đường từ ngách 77/207 Bùi Xương Trạch đến nghĩa trang Khương Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường từ ngách 77/207 Bùi Xương Trạch đến nghĩa trang Khương Hạ, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngách 77/207 Bùi Xương Trạch, tuyến giao với đường Vương Thừa Vũ kéo dài theo quy hoạch.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường bên hông dự án BV Đa khoa Thanh Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường bên hông dự án BV Đa khoa Thanh Xuân, dài khoảng 140 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).