Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

    Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

16. Tuyến nối đê Phương Trạch với đường Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường nối đê Phương Trạch với Trường Sa, dài khoảng 564 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

17. Tuyến đường qua THCS Tàm Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Tàm Xá, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch nhìn từ QL3.

18. Tuyến đường bên hông trường THCS Tàm Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường bên hông trường THCS Tàm Xá, dài khoảng 155 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N8).