Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

  Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

15. Tuyến đường từ Công ty TNHH Growell Việt Nam đến gần QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ Công ty TNHH Growell Việt Nam đến gần QL3, dài khoảng 834 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn Công ty TNHH Growell.

Tuyến hướng về khu vực xóm 6, Nguyên Khê.

Tuyến đường này trên thực tế đã xây dựng một phần.

 

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch, chạy song song với QL3.

16. Tuyến đường nối mục 15 với đường Lê Hữu Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường nối mục 15 với đường Lê Hữu Tự, dài khoảng 828 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường từ QL3 vào khối 7B, thị trấn Đông Anh - lối vào chợ Lắp Ghép.

 Tuyến chạy song song với QL3.

 

 Và kết thúc gần nút giao QL3 - Lê Hữu Tự.

17. Tuyến nối đường mục 15 với Lê Hữu Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 15 với Lê Hữu Tự, dài khoảng 554 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự, đoạn trung tâm đăng kiểm.

 Tuyến đi trùng với đường hiện hữu qua trung tâm đăng kiểm, qua khu đất đấu giá và hướng về khu vực cánh đồng, kết thúc khi giao với đường ở mục 15.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5).