Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

  Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

4. Tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn đến hồ Dược Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn đáng chú ý có tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn đến hồ Dược Thượng, dài khoảng 1,1 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn. Đoạn đầu tuyến chạy song song với QL3.

 Đoạn tuyến đi gần với Bưu điện Sóc Sơn.

 Đoạn qua ngõ 74 Đa Phúc, hướng về hồ Dược Thượng.

 Tuyến kết thúc ở đoạn gần ngõ 120 Đa Phúc.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn.

5. Tuyến đường từ QL3 đến chùa Dược Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến chùa Dược Thượng, dài khoảng 450 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, bên hông Điện máy Chiển Huyền.

 Tuyến đường đi qua một số nhà dân.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường từ mục 5 đến số 43 Đa Phúc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn đáng chú ý có tuyến đường từ mục 5 đến số 43 Đa Phúc, dài khoảng 190 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn).