Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến từ đường Phù Đổng đến hồ Long Châu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn đáng chú ý có tuyến từ đường Phù Đổng đến hồ Long Châu, dài khoảng 1,132 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao đường Phù Đổng - Khuông Việt.

 Tuyến đi bên hông sân vận động Sóc Sơn, qua đường Núi Đôi.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân, hướng về hồ Long Châu.

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn thị trấn Sóc Sơn.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường từ nút giao Phù Đổng - Núi Đôi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn có tuyến đường từ nút giao Phù Đổng - Núi Đôi hướng về xã Phù Linh, dài khoảng 207 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Núi Đôi.

 Và kết thúc khi hết địa bàn thị trấn Sóc Sơn.

 Toàn tuyến nhìn từ xã Phù Linh.

3. Tuyến đường qua Công ty CP Môi trường đô thị Sóc Sơn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 qua Công ty CP Môi trường đô thị Sóc Sơn, dài khoảng 164 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Sóc Sơn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn).