Hà Nội bổ sung thêm 24 dự án vào kế hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn

Theo quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn, UBND TP Hà Nội bổ sung thêm 24 dự án với tổng diện tích hơn 477 ha.

Đáng chú ý có dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn tại các xã Minh Trí, Tân Dân với tổng diện tích 296,65 ha, do CTCP Tập đoàn DDK làm nhà đầu tư. Dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác GPMB để được thực hiện. 

Dự án di chuyển trung đoàn 165/Sư đoàn 312/Quân đoàn 1, tiếp nhận 64 ha đất doanh trại Trung đoàn 165 và trường bắn Xuân Bảng để thực hiện dự án khu liên hợp để xử lí chất thải Nam Sơn huyện Sóc Sơn. Dự án nằm tại xã Minh Phú với tổng diện tích 101,6 ha đất cần thu hồi. 

Một số dự án hạ tầng đáng chú ý có dự án xây dựng tuyến đường kết nối cầu vượt sông Cầu đến nút giao Bắc Phú của tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, cần thu hồi 9,38 ha; tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội (55,5 ha) 

Giai đoạn từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (thu hồi 13,5 ha); cải tạo, xây dựng đường nối quốc lộ 3 Hồng Kỳ - Đô Tân; nâng cấp trục đường Tân Hưng - Bắc Phú - Việt Long đến đê Lương Phúc (thu hồi 10 ha).

Diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2022 huyện Sóc Sơn như sau: đất nông nghiệp 18.528,5 ha; đất phi nông nghiệp 11.919,4 ha và  đất chưa sử dụng 103,4 ha.

Với kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022, có 795,7 ha đất nông nghiệp; 242,2 ha đất phi nông nghiệp và 0,62 ha đất chưa sử dụng.

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ tiêu với đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 795,7 ha; đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 6,5 ha.

Dưới đây là chi tiết danh mục 24 dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn năm 2022:

 

 

 

 

chọn