Kế hoạch sử dụng đất xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Việt Long.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Việt Long có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại thôn Tăng Long; Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trục chính trên địa bàn một số xã vùng trũng; Xây dựng hệ thống thoát nước dân sinh Thá – Lai Cách – Tiên Tào xã Xuân Giang và xã Việt Long; Cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trục chính xã Việt Long.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Việt Long trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn. Theo văn bản này, xã Việt Long có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Dự án cải tạo, nâng cấp 07 chợ của Sở Nông nghiệp PTNT.

- Cải tạo, nâng cấp đường 131 đoạn Thá Tiên Tảo của Sở Giao thông vận tải.

- Chuyển mục đích đất nông nghiệp, vườn, ao liền kề, xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở.

- Xây dựng HTKT khu dân cư nông thôn tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn của TTPTQĐ.

- Cải tạo, nâng cấp trục đường Tân Hưng - Bắc Phú - Việt Long đến đê Lương Phúc của Ban QLDA ĐTXD huyện Sóc Sơn.

- Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã.

- Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn của Ban QLDA ĐTXD huyện Sóc Sơn.

- Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất  tại thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn (giai đoạn  2) của Ban QLDA ĐTXD huyện Sóc Sơn.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn