Kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Xuân Thu.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Xuân Thu có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Cải tạo nâng cấp một số tuyến đường trục chính xã Xuân Thu; Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại khu Đầm Ngái 1, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu; Cụm công nghiệp Xuân Thu.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Xuân Thu trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn. Theo văn bản này, xã Xuân Thu có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Dự án cải tạo, nâng cấp 07 chợ của Sở Nông nghiệp PTNT.

- Chuyển mục đích đất nông nghiệp, vườn, ao liền kề, xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở.

- Giải quyết tồn tại giao đất làm nhà ở tại điểm dân cư nông thôn của UBND huyện Sóc Sơn.

- Xây dựng HTKT khu dân cư nông thôn tại khu giáp đường tỉnh lộ 16 thôn Xuân Sơn, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn của TTPTQĐ.

- Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn