Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở thị trấn Sóc Sơn.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, thị trấn Sóc Sơn chỉ có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là Đường vành đai thị trấn Sóc Sơn.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Thị trấn Sóc Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn. Theo văn bản này, thị trấn Sóc Sơn có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, đấu giá tại Khu Đường Bãi, Tổ 1, thị trấn Sóc Sơn của UBND huyện Sóc Sơn.

- Chuyển mục đích đất nông nghiệp, vườn, ao liền kề, xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở.

- Dự án Trụ sở, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Đạt Thắng.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.