Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

8.  Đường nối Trần Bình - Phạm Hùng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến dường nối Trần Bình - Phạm Hùng, dài khoảng 66 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Trần Bình, đoạn số nhà 65.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân và kết thúc ở đường Phạm Hùng.

 

 Tuyến đường này đối diện với đường Duy Tân.

9. Tuyến đường nối Phạm Văn Đồng - Trần Vỹ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến đường nối Phạm Văn Đồng - Trần Vỹ, dài khoảng 672 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng, đối diện đường Hoàng Quốc Việt.

 Đoạn đầu tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 Tuyến đi qua Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ tinh thực phẩm Quốc gia.

 Và kết thúc ở cuối đường Trần Vỹ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

10. Tuyến đường từ mục 9 đến Hồ Tùng Mậu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến đường từ mục 9 đến đường Hồ Tùng Mậu, dài khoảng 990 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 9, đoạn gần Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

 Tuyến có đoạn đi trùng với đường Phạm Thận Dật.

  Từ đoạn nút giao Phạm Thận Dật - Doãn Kế Thiện, tuyến đi qua nhiều nhà dân, hướng về đường Hồ Tùng Mậu. 

 Tuyến đi phía sau Học viện Múa Việt Nam và kết thúc ở đoạn số 126 Hồ Tùng Mậu.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1 và H2-2).