Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Thông tin mới nhất về đường sẽ mở ở Hà Nội     

5. Đường Doãn Kế Thiện kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy đáng chú ý có tuyến đường Doãn Kế Thiện kéo dài đến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài. Đây là tuyến đường đi qua trường Quốc tế Hàn Quốc với chiều dài khoảng 362 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường Doãn Kế Thiện kéo dài có điểm đầu ở nút giao với đường Trần Vỹ.

 Tuyến đi giữa khu vực bãi xe và trường Quốc tế Hàn Quốc.

 

 Tuyến đường này kết thúc ở đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài.

6. Đường từ mục 5 đến Viện Chiến lược và chính sách y tế

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến đường từ mục 5 (bên hông trường quốc tế Hàn Quốc) đến Viện Chiến lược và chính sách y tế với chiều dài khoảng 230 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở mục 5, đi qua bên hông trường quốc tế Hàn Quốc.

 Tuyến đường này đi phía sau Viện Chiến lược và chính sách y tế.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

7. Đường nối Trần Vỹ - Nguyễn Cơ Thạch kéo dài qua Viện Chiến lược và chính sách y tế

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch đáng chú ý có tuyến đường nối Trần Vỹ - Nguyễn Cơ Thạch kéo dài qua Viện Chiến lược và chính sách y tế với chiều dài khoảng 231 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mai Dịch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông Viện Chiến lược và chính sách y tế.

 

 Tuyến kết thúc ở đường Trần Vỹ đoạn đối diện ngõ 245 Mai Dịch.