Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

7. Tuyến đường từ KĐT Phú Lương đến QL6

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Phú Lương đến QL6, dài khoảng 600 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở chạy dọc đường tàu từ KĐT Phú Lương. Đoạn đầu đã xây dựng.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 

 

 Tuyến kết thúc ở QL6.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường từ mục 7 qua KĐT Văn La

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 qua KĐT Văn La, dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn đối diện TT thể thao Văn La.

 Tuyến đi qua KĐT Văn La, hướng về ngõ Ga Hà Đông.

 Và kết thúc ở đường tại mục 7.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

9. Tuyến đường từ QL6 đến Công ty Môi trường đô thị Hà Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La đáng chú ý có tuyến đường từ  QL6 đến Công ty Môi trường đô thị Hà Đông, dài dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).