Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Đường Trung Yên 5 kéo dài đến Nguyễn Khang

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa đáng chú ý có tuyến dường Trung Yên 5 kéo dài đến Nguyễn Khang, dài khoảng 250 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao Trung Hòa - Trung Yên 5.

 Đoạn đầu tuyến đi trùng với ngõ 36 Trung Hòa.

 

 Đoạn qua nghĩa trang Trung Kính Thượng.

 

 Tuyến kết thúc ở đường Nguyễn Khang đoạn số nhà 21.

2. Tuyến nối đường mục 1 với Lưu Quang Vũ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 với Lưu Quang Vũ, dài khoảng 180 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lưu Quang Vũ.

 Và kết thúc ở đường mục 1.

3. Ngõ 35 Mạc Thái Tổ kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa đáng chú ý có ngõ 35 Mạc Thái Tổ kéo dài đến Mạc Thái Tông, dài khoảng 480 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Hòa. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế kéo dài ngõ 35 Mạc Thái Tổ.

 Đoạn qua phía sau Viện Dầu khí.

 Tuyến kết thúc ở đoạn đối diện đường Tú Mỡ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-2).