Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1. Tuyến đường từ Quang Trung vào KĐT Văn La

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La đáng chú ý có tuyến đường từ Quang Trung vào KĐT Văn La, dài khoảng 611 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Quang Trung, cạnh bãi xe ở khu vực KĐT Văn La.

 Tuyến đi phía sau chùa Văn La.

 Đây là tuyến đường vào KĐT Văn La.

 Tuyến kết thúc ở khu đô thị Phú Lương.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến nối Phú La với ngõ Ga Hà Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La đáng chú ý có tuyến nối Phú La với ngõ Ga Hà Đông, dài khoảng 452 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phú La, đoạn gần chùa Văn La.

 Tuyến chạy song song với đường Quang Trung, hướng về khu ngõ Ga Hà Đông.

 Tuyến kết thúc ở ngõ Ga Hà Đông.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến mở rộng đường 21B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La đáng chú ý có tuyến đường 21B mở rộng, dài khoảng 280 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú La. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).