Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

7. Tuyến đường qua bảo tàng Đường Hồ Chí Minh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa đáng chú ý có tuyến đường qua bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, dài khoảng 518 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần sân vận động, cạnh bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.

 Từ khu vực bảo tàng, tuyến đi qua cánh đồng.

 Và kết thúc ở lối vào Biti's Miền Bắc từ QL6.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường từ mục 7 đến Biti's Miền Bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 đến Biti's Miền Bắc, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.

 Đoạn qua đường ở mục 7 và bảo tàng.

 Tuyến kết thúc ở khu vực nhà xưởng của Biti's Miền Bắc.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

9. Tuyến nối đường Quyết Thắng với KĐT ParkCity

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa đáng chú ý có tuyến nối đường Quyết Thắng với KĐT ParkCity, dài khoảng 628 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, theo quy hoạch phân khu S4).