Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Tuyến đường từ trường tiểu học Gia Thụy đến ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy đáng chú ý có tuyến đường từ trường tiểu học Gia Thụy đến ngoc 640 Nguyễn Văn Cừ, dài khoảng 155 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn trường Tiểu học Gia Thụy.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 

 Đi trùng với một đoạn ngách 564/55 Nguyễn Văn Cừ.

 Tuyến kết thúc ở nút giao ngách 564/55 và ngõ 640 Nguyễn văn Cừ.

5. Tuyến mở rộng đường qua chợ Gia Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy đáng chú ý có tuyến mở rộng đường qua chợ Gia Thụy, dài khoảng 262 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở trùng với ngách 640/21 Nguyễn Văn Cừ.

 Đoạn qua chợ Gia Thụy.

 

 Tuyến kết thúc ở ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ.

6. Tuyến mở rộng ngách 564/25 Nguyễn Văn Cừ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy đáng chú ý có tuyến mở rộng ngách 564/25 Nguyễn Văn Cừ, dài khoảng 146 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Thụy. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Đoạn tuyến đi qua chùa Thiên Ứng Phúc Lâm.

 Đoạn tuyến giao với ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N10).