Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 11)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

27. Tuyến đường qua Him Lam NewStar

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường qua Him Lam NewStar, dài khoảng 562 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lý Sơn.

 Đoạn đầu tuyến vào dự án Him Lam đã xây dựng.

 Tuyến đường này đi qua một số nhà dân.

 Đoạn qua ngách 94/89 Thượng Thanh.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh.

28. Tuyến đường từ mục 27 đến ngõ 97 Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ mục 27 đến ngõ 97 Đức Giang, dài khoảng 266 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch tại mục 27.

 Tuyến đi trùng ngách 97/23.

 Tuyến đi qua một số nhà dân.

 Và kết thúc khi giao với ngõ 97 Đức Giang.

29. Tuyến đường trùng ngách 99/47 Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến trùng với ngách 99/47 Đức Giang, dài khoảng 250 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10).