Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Tân Phú có diện tích 482 ha, nằm ở phía đông bắc TP Thủ Đức. Phía đông giáp phường Long Thạnh Mỹ; phía tây giáp phường Linh Trung; phía nam giáp các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ; phía bắc giáp các phường Long Thạnh Mỹ và Linh Trung.

6. Đường số 138

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Một trong những tuyến đường sẽ mở ở phường Tân Phú đáng chú ý có đường 138. (Nguồn: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Đường 138 sẽ được kéo dài, thông ra đường 120 mở rộng. (Nguồn: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Một đoạn đường 138 cũ sẽ được quy hoạch thành đất khu dân cư. (Nguồn: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Còn lại toàn bộ tuyến 138 sẽ được mở rộng. (Nguồn: Google).

 7. Đường 120

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Đường số 20 mở rộng bắt đầu từ đoạn giao với đường Song Hành. (Nguồn: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

(Nguồn: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

(Nguồn: Google).

 8. Tuyến nối đường 120 và đường số 138

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Theo quy hoạch, một tuyến đường mới có độ dài gần 600 m sẽ được mở để kết nối đường 120 và đường số 138. Tuyến cắt qua hẻm 150 và hẻm 166. (Nguồn: Google).

 9. Tuyến nối đường 120 và đường số 154

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Phú, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến có độ dài gần 700 m, nối giữa đường 120 và đường số 154. Theo quy hoạch, tuyến sẽ cắt qua đường số 138. (Nguồn: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp). 

chọn
Hệ thống giao thông đối ngoại của TP Vị Thanh sẽ được kiến tạo bởi 10 tuyến đường
Theo đồ án quy hoạch chung TP Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040, hệ thống giao thông đối ngoại của khu vực này sẽ bao gồm 2 tuyến cao tốc, 2 tuyến quốc lộ và 6 tuyến đường tỉnh.