Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Long Thạnh Mỹ thuộc quận 9 cũ, nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phường có diện tích 12,99 km². Phía đông giáp các phường Long Bình và Long Phước. Phía tây giáp các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và Tân Phú. Phía nam giáp các phường Long Trường và Trường Thạnh. Phía bắc giáp phường Long Bình và tỉnh Bình Dương.

 4. Tuyến nối đường Lâm Viên và đường số 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường có độ dài hơn 500 m, nối giữa đường Lâm Viên đoạn qua Long Thanh Mỹ Depot và đường số 2. (Nguồn ảnh: Google)

 4. Đoạn nối đường số 400 và đường 1 A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, sẽ có một tuyến đường nối giữa đường số 400 và đường số 1A. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến cắt qua đường Lâm Viên. (Nguồn ảnh: Google)

 5. Đường số 2 mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường số 2 có độ dài khoảng hơn 520 m, nối giữa đường Hoàng Hữu Nam và đường số 1. (Nguồn ảnh: Google)

 6. Đường Lâm Viên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Đường Lâm Viên sẽ được mở rộng theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google)

 7. Đường số 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Một trong những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý là đường số 4. Tuyến đường sẽ được kéo dài và mở rộng từ 2 - 3 lần so với hiện tại. (Nguồn ảnh: Google)

 8. Đường song song với đường Hoàng Hữu Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 8.

Toàn cảnh tuyến đường dài gần 500 m, song song với Hoàng Hữu Nam. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến bắt đầu từ đoạn 1 A mở rộng. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 10.

(Nguồn ảnh: Google)

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Quy hoạch
 
chọn