Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Long Thạnh Mỹ thuộc quận 9 cũ, nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phường có diện tích 12,99 km². Phía đông giáp các phường Long Bình và Long Phước. Phía tây giáp các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và Tân Phú. Phía nam giáp các phường Long Trường và Trường Thạnh. Phía bắc giáp phường Long Bình và tỉnh Bình Dương.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

4. Tuyến nối đường Lâm Viên và đường số 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường có độ dài hơn 500 m, nối giữa đường Lâm Viên đoạn qua Long Thanh Mỹ Depot và đường số 2. (Nguồn ảnh: Google)

4. Đoạn nối đường số 400 và đường 1 A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, sẽ có một tuyến đường nối giữa đường số 400 và đường số 1A. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến cắt qua đường Lâm Viên. (Nguồn ảnh: Google)

5. Đường số 2 mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường số 2 có độ dài khoảng hơn 520 m, nối giữa đường Hoàng Hữu Nam và đường số 1. (Nguồn ảnh: Google)

6. Đường Lâm Viên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Đường Lâm Viên sẽ được mở rộng theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google)

7. Đường số 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Một trong những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý là đường số 4. Tuyến đường sẽ được kéo dài và mở rộng từ 2 - 3 lần so với hiện tại. (Nguồn ảnh: Google)

8. Đường song song với đường Hoàng Hữu Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 8.

Toàn cảnh tuyến đường dài gần 500 m, song song với Hoàng Hữu Nam. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến bắt đầu từ đoạn 1 A mở rộng. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 10.

(Nguồn ảnh: Google)

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).