Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Bình Trưng Tây nằm ở trung tâm Quận 2. Phía tây phường Bình Trưng Tây giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn làm ranh giới, phía nam giáp phường Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái (Quận 2), phía đông giáp phường Bình Trưng Đông (Quận 2), phía bắc giáp phường Bình Khánh (cũ) và An Phú (Quận 2). Hiện, phường Thủ Thiêm và phường An Khánh đã được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm, phường Bình An và Bình Khánh sáp nhập thành phường An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường số 38 mở rộng và kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây đáng chú ý có tuyến Đường số 38 mở rộng và kéo dài. Tuyến có điểm đầu ở ngã ba Đường số 1 và Nguyễn Duy Trinh, chạy trùng với một đoạn Đường số 1, sau đó chạy trùng với một đoạn Đường số 38, tới ngã ba Đường số 38 và 21, tuyến đường tiếp tục chạy song song với đường Nguyễn Duy Trinh và kéo dài về phía đông thêm khoảng 100 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở ngã ba Đường số 1 và Nguyễn Duy Trinh, chạy trùng với một đoạn Đường số 1, sau đó chạy trùng với một đoạn Đường số 38. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Tuyến chạy cắt qua Đường số 3. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Tới ngã ba Đường số 38 và 21, tuyến đường tiếp tục chạy song song với đường Nguyễn Duy Trinh và kéo dài về phía đông thêm khoảng 100 m. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường nối Nguyễn Thị Định với Nguyễn Duy Trinh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Thị Định với Nguyễn Duy Trinh, với chiều dài khoảng 400 m. Tuyến có điểm đầu ở ngã ba Đường số 5 và Nguyễn Duy Trinh, sau đó tuyến chạy trùng với một đoạn Đường số 5 và 41, tiếp tục chạy trùng với một đoạn Đường số 24, và kết thúc ở ngã ba Đường số 24 và Nguyễn Thị Định.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở ngã ba Đường số 5 và Nguyễn Duy Trinh, sau đó tuyến chạy trùng với một đoạn Đường số 5 và 41. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Tuyến tiếp tục chạy trùng với một đoạn Đường số 24, và kết thúc ở ngã ba Đường số 24 và Nguyễn Thị Định. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường nối Đường số 6 với Đường số 10

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây đáng chú ý có tuyến đường nối Đường số 6 với Đường số 10, với chiều dài khoảng 300 m. Tuyến có điểm đầu ở số 90, Đường số 6, sau đó nối thẳng tới số 42, Đường số 30, tuyến tiếp tục chạy trùng với một đoạn Đường số 10, và kết thúc ở đoạn gần nút giao giữa Đường số 10 với Hẻm 41.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường nối sông Giồng Ông Tố với Nguyễn Duy Trinh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây đáng chú ý có tuyến đường nối sông Giồng Ông Tố với Nguyễn Duy Trinh, với chiều dài khoảng 250 m. Tuyến có điểm đầu ở số 582, Nguyễn Duy Trinh, sau đó chạy thẳng về phía sông Giồng Ông Tố.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Tây. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).