Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Bình Khánh (cũ) nằm ở phía tây Quận 2. Phía tây phường Bình Khánh (cũ) giáp phường An Khánh cũ (Quận 2), phía nam giáp phường An Lợi Đông (Quận 2) và phường Tân Thuận Đông (Quận 7), phía đông giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2), phía bắc giáp phường Bình An cũ và phường Bình An (Quận 2). Hiện, phường Thủ Thiêm và phường An Khánh đã được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm, phường Bình An và Bình Khánh sáp nhập thành phường An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối cầu Cá Trê 1 tới Laimian City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến đường nối cầu Cá Trê 1 tới Laimian City, với chiều dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu gần khu vực cầu Cá Trê 1, sau đó chạy song song với đường Tố Hữu, và kết thúc tại số 102-106, Lương Định Của, gần Laimian City.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với Tố Hữu và đi qua 93, Lương Định Của

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến đường song song với Tố Hữu và đi qua số 93, Lương Định Của, với chiều dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu gần khu vực số 23-4, Trần Não, sau đó chạy song song với đường Tố Hữu, và đi qua số 93, Lương Định Của.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối chung cư Intresco An Khang với cầu Cá Trê 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến đường nối chung cư Intresco An Khang với cầu Cá Trê 1, với chiều dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu gần chung cư Intresco An Khang, sau đó chạy trùng với một đoạn đường Trần Não, và kết thúc tại khu vực gần cầu Cá Trê 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường số 9, số 11 kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến Đường số 9, số 11 kéo dài. Các Đường số 9, số 11 sẽ được kéo dài về phía tây nam thêm khoảng 150 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường nối rạch Cá Trê tới Mai Chí Thọ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến đường nối rạch Cá Trê tới Mai Chí Thọ, với chiều dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu ở rạch Cá Trê, đoạn gần ngã ba Đường số 10 và Phạm Văn Ngôn, và kết thúc gần khu vực số 7, Mai Chí Thọ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường ven rạch Cá Trê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến đường ven rạch Cá Trê, với chiều dài khoảng 700 m. Tuyến có điểm đầu ở Đường số 7, sau đó chạy men theo rạch Cá Trê, và kết thúc ở đường Mai Chí Thọ, đoạn gần số 19.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường nối rạch Cá Trê tới Mai Chí Thọ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ) đáng chú ý có tuyến đường nối rạch Cá Trê tới Mai Chí Thọ, với chiều dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu ở gần rạch Cá Trê, sau đó chạy song song với một đoạn Đường số 9, rồi chuyển hướng chạy về hướng đường Mai Chí Thọ, và kết thúc ở đường này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ), quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Khánh (cũ). (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).