Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

16. Đường nối Nguyễn Thị Định với Đường số 20

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Thị Định với Đường số 20. Tuyến có điểm đầu tại số 9, Nguyễn Thị Định, sau đó chạy trùng với một đoạn Đường số 20, và kết thúc tại khu vực số 21-1, Đường số 20.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu tại số 9, Nguyễn Thị Định. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 4.

Sau đó, tuyến chạy trùng với một đoạn Đường số 20, và kết thúc tại khu vực số 21-1, Đường số 20. (Ảnh: Google).

17. Mở rộng một đoạn Đường số 20

Một đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý khác là một đoạn Đường số 20 sẽ được mở rộng. Đoạn mở rộng có điểm đầu tại đường B, đoạn gần Tâm Cảng Cát Lái – Depot 5A, sau đó chạy trùng với một đoạn Đường số 20, tới khu vực số 72/2, Đường số 20, thì chia thành hai nhánh, một về phía Đại lý Bưu điện Thạnh Mỹ Lợi, một về phía số 1129, Nguyễn Thị Định.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 6.

Đoạn có điểm đầu tại đường B, đoạn gần Tâm Cảng Cát Lái – Depot 5A, sau đó chạy trùng với một đoạn Đường số 20. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 7.

Tới khu vực số 72/2, Đường số 20, tuyến đường chia thành hai hướng, một về phía Đại lý Bưu điện Thạnh Mỹ Lợi, một về phía số 1129, Nguyễn Thị Định. (Ảnh: Google).

18. Đoạn nối Rạch Kỳ Hà với đường B

Một đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý khác là đoạn đường nối Rạch Kỳ Hà với đường B. Đoạn có điểm đầu tại

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 8.

Đoạn có điểm đầu tại đường B, đoạn gần Tâm Cảng Cát Lái – Depot 5A, sau đó chạy thẳng tới rạch Kỳ Hà. (Ảnh: Google).

19. Đoạn đường gần Tâm Cảng Cát Lái – Depot 5A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường gần Tâm Cảng Cát Lái – Depot 5A. Đường có điểm đầu gần Đường 20, sau đó chạy vòng lên gần rạch Kỳ Hà, và kết thúc tại đoạn gần Đường 20.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 8) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu gần Đường 20, sau đó chạy vòng lên gần rạch Kỳ Hà, và kết thúc tại đoạn gần Đường 20. (Nguồn ảnh: Google)

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).