Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

11. Đường nối Nguyễn Thị Định đến Đường số 7

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Thị Định đến Đường số 7 với chiều dài khoảng 750 m. Tuyến có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (mới), sau đó chạy trùng với một đoạn Hẻm 89, Hẻm 92, Hẻm 51 và kết thúc tại nút giao giữa Hẻm 51 với Đường số 7.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (mới). (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 4.

Tuyến chạy trùng với một đoạn Hẻm 89. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 5.

Tuyến chạy trùng với một đoạn Hẻm 92. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 6.

Tuyến chạy trùng với một đoạn Hẻm 51 và kết thúc tại nút giao giữa Hẻm 51 với Đường số 7. (Ảnh: Google).

12. Tuyến nối Nguyễn Thị Định với Đồng Văn Cống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Thị Định với Đồng Văn Cống với chiều dài khoảng 350 m. Tuyến có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần Bưu điện An Điền, sau đó chạy cắt qua Đường số 19 và kết thúc tại số 181 đường Đồng Văn Cống.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần Bưu điện An Điền, sau đó chạy cắt qua Đường số 19.(Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 9.

Tuyến chạy cắt qua Đường số 19 và kết thúc tại số 181 đường Đồng Văn Cống. (Ảnh: Google).

13. Tuyến nối Đồng Văn Cống với Thạnh Mỹ Lợi

Một đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý khác là tuyến đường nối Đồng Văn Cống với Thạnh Mỹ Lợi có chiều dài khoảng 250 m. Tuyến có điểm đầu tại đường Đồng Văn Cống, đoạn giao với Đường số 4, sau đó chạy thẳng về phía đường Thạnh Mỹ Lợi, trùng với một đoạn Đường số 4, và kết thúc tại số 63 đường Thạnh Mỹ Lợi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 6) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu tại đường Đồng Văn Cống, đoạn giao với Đường số 4, sau đó chạy thẳng về phía đường Thạnh Mỹ Lợi, trùng với một đoạn Đường số 4, và kết thúc tại số 63 đường Thạnh Mỹ Lợi. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).