Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường Quách Giai kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường Quách Giai kéo dài với chiều dài khoảng 2,5 km. Tuyến có điểm đầu tại đường Quách Giai, đoạn dự án Thủ Thiêm Dragon, sau đó, chạy men theo bờ sông Sài Gòn. Tới khu vực đình Bình Lợi, tuyến chuyển hướng cắt qua cầu Phú Mỹ, và kết thúc sau khi đi qua Nhà máy bê tông Saigon RDC, đoạn gần sông Sài Gòn.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu tại đường Quách Giai, đoạn dự án Thủ Thiêm Dragon, và cắt qua Đường số 7. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến chạy men theo bờ sông Sài Gòn, và gần song song với một đoạn Đường số 103. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến chạy gần song song với một đoạn Đường số 103. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến cắt qua Đường số 22 và 23. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến tiếp tục chạy men theo bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 7.

Tới khu vực đình Bình Lợi, tuyến chuyển hướng về phía cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến chạy cắt qua cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc sau khi đi qua Nhà máy bê tông Saigon RDC, đoạn gần sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

5. Tuyến nối sông Sài Gòn với cầu Phú Mỹ, đoạn qua đình Bình Lợi

Một đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối sông Sài Gòn với cầu Phú Mỹ. Tuyến có chiều dài khoảng 800 m với điểm đầu gần sông Sài Gòn, đi qua đình Bình Lợi và chạy thẳng tới cầu Phú Mỹ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu gần sông Sài Gòn, đi qua đình Bình Lợi. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến kết thúc ở đoạn gần cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).