Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường ven sông Sài Gòn, đoạn cầu Phú Mỹ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường ven sông Sài Gòn, đoạn cầu Phú Mỹ. Tuyến có điểm đầu gần khu vực đình Bình Lợi, sau đó, chạy men theo sông Sài Gòn, cắt qua cầu Phú Mỹ, đi qua Bê tông Hồng Hà - Xí nghiệp 2 (Phú Mỹ) và kết thúc tại khu vực Nhà máy bê tông Saigon RDC.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu gần khu vực đình Bình Lợi, sau đó, chạy men theo sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến chạy men theo sông Sài Gòn và cắt qua cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường đi qua Bê tông Hồng Hà - Xí nghiệp 2 (Phú Mỹ). (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đường đi qua Bê tông Hồng Hà - Xí nghiệp 2 (Phú Mỹ) và tiếp tục chạy men theo bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc khi đi qua khu vực Nhà máy bê tông Saigon RDC. (Ảnh: Google).

3. Đường nối cầu Phú Mỹ tới gần sông Sài Gòn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối cầu Phú Mỹ tới gần sông Sài Gòn. Tuyến có điểm mở đầu gần cầu Phú Mỹ, đi qua nhà máy bê tông Saigon RDC, và hướng thẳng ra sông Sài Gòn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm mở đầu gần cầu Phú Mỹ, đi qua nhà máy bê tông Saigon RDC, và hướng thẳng ra sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất